چای داغِ داغ

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۴
آبان


آبروی حسین به کهکشان می ارزد

یک موی حسین بر دو جهان می ارزد

 گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست

گفتا که حسین بیش از آن می ارزد

۰۷
آبان

۰۵
آبان

۰۵
آبان

وقتی رد پای سبز انسانیت خویش را در قلب کسی باقی بگذاری، بیشتر از حاضرین، حاضر خواهی بود، حتی اگر غایب باشی.